Základní informace k rezervačnímu systému

Chvála Kristu,

vítám vás v rezervačním systému účasti na mši sv. 

Z důvodu velkého počtu zájemců si prosím zadávejte rezervace střídmě. Cílem je, aby se během jednoho týdne mohlo na mších sv. vystřídat co největší počet  farníků. V počtu rezervací je vyhrazeno 5 míst pro rodinu, která si zadala úmysl mše sv. a není třeba těchto pět lidí na mši sv. přihlašovat.

Datum narození se zadává pro rozlišení osob se stejným příjmením.

Email pro registraci je potřeba úvést kvůli následné možnosti odhlášení: Po zadání údajů se odešle automaticky email registrující osobě, kde budou uvedeny detaily rezervace společně s odkazem pro zrušení registrace. Zároveň na tento email dojde i odkaz na schůzku, takže pokud využíváte emailového klienta Outlook, automaticky se mše sv. zařadí do kalendáře.

Je možné rezervovat účast na mši sv. i pro jinou osobu a v tomto buďte prosím pomocí našim senirorům. Pokud ani to z nějakého důvodu není možné, předejte dané osobě vzkaz, ať se telefonicky obrátí na duchovního správce, který rezervaci rád vytvoří, pokud to bude možné.

Rezervací účasti na mši sv. souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Telefonní číslo i email slouží pro kontakt v případě změny i kvůli dalším možným kontaktům pro vnitřní účely farnosti. Informace, které zde poskytujete, poskytujete dobrovolně. Nejsou předávány třetím osobám a v případě potřeby je možné je přes email odhlášením trvale vymazat. 

Odhlášení z účasti na mši sv. lze z provozních důvodů uskutečnit do 30 minut před začátkem mše sv.

Pokud se možnost rezervace na danou mši sv. nezobrazuje, ale v kalendáři ano, bude nejspíš již kapacita naplněna.

Duchovní správce farnosti si vyhrazuje právo na rušení rezervací. 

Přeji pěkné dny a těším se na shledanou
P. jan krbec+