Základní informace k rezervačnímu systému

Chvála Kristu,
vítám vás v rezervačním systému mší svatých. Z důvodu velkého počtu zájemců si prosím zadávejte rezervace střídmě. Cílem je, aby se během jednoho týdne mohla na mších svatých vystřídat co největší počet, tj. aby se dostalo na většinu farníků.

Email pro registraci je potřeba kvůli následné možnosti odhlášení: Po zadání údajů se odešle automaticky email registrující osobě, kam dojdou i detaily společně s odkazem pro zrušení registrace. Zároveň na tento email dojde i odkaz na schůzku, takže pokud využíváte emailového klienta Outlook, automaticky se mše sv. zařadí do kalendáře.

Kostel se bude otevírat 30 minut před začátkem mše sv. U hlavního vchodu bude stát pověřená osoba se seznamem, která bude kontrolovat a pouštět nahlášené osoby. Pouze tehdy, když se někdo 5 minut před začátkem mše nedostaví, budou vpuštěny osoby další, které rezervaci nemají, a to až do maximálního povoleného počtu osob.

Pokud víte o někom, kdo by měl o mši sv. zájem, ale nemá internet, domluvte se s ním a rezervujte mši za něj. Pokud to z nějakého důvodu není možné, předejte mu prosím vzkaz, ať se telefonicky obrátí na duchovního správce, který rezervaci rád vytvoří. Do farní kanceláře můžete volat nejlépe v úředních hodinách.

Telefonní číslo i email slouží pro kontakt v případě nějaké změny i kvůli dalším možným kontaktům pro vnitřní účely farnosti. Informace, které zde poskytujete, poskytujete dobrovolně. Nejsou předávány třetím osobám a v případě potřeby je možné je přes email odhlášením trvale vymazat.

Odhlášení z účasti na intenci nelze z provozních důvodů uskutečnit 30 minut před začátkem mše sv., a to až do jejího začátku.
Pokud se možnost rezervace na danou mši nezobrazuje, ale v kalendáři ano, bude nejspíš již kapacita naplněna.

Duchovní správce farnosti si vyhrazuje právo na rušení rezervací. 
Děkuji za pochopení a těším se na shledanou

P. Kamil Obr, farář