Základní informace k rezervačnímu systému

Chvála Kristu,

vítáme vás v rezervačním systému mší svatých. Z důvodu velkého počtu zájemců si prosím zadávejte rezervace střídmě. Cílem je, aby se během jednoho týdne mohli na mších svatých vystřídat všichni, tj. aby se dostalo na každého farníka.

Možná se ptáte, proč se do údajů musí zadávat rok narození: Důvodem je rozlišení, že se nejedná o stejnou osobu, protože se stává, že jsou různé osoby, které mají stejné jméno a příjmení. 

Email pro registraci je potřeba kvůli následné možnosti odhlášení: Po zadání údajů se odešle automaticky email registrující osobě, kam dojdou i detaily společně s odkazem pro zrušení registrace. Zároveň na tento email dojde i odkaz na schůzku, takže pokud využíváte emailového klienta Outlook, automaticky se mše sv. zařadí do kalendáře.

Kostel se bude otevírat 30 minut před začátkem mše sv. Před vchodem bude stát pověřená osoba se seznamem, která bude kontrolovat a pouštět nahlášené osoby. Pouze tehdy, když se někdo 5 minut před začátkem mše nedostaví, budou vpuštěny osoby další, které rezervaci nemají, a to až do maximálního povoleného počtu osob.

Pokud víte o někom, kdo by měl o mši sv. zájem, ale nemá internet, domluvte se s ním a rezervujte mši za něj. Pokud to z nějakého důvodu není možné, předejte mu prosím vzkaz, ať se telefonicky obrátí na správce rezervací (tel. 602343494), který rezervaci rád vytvoří.

Vámi zadané telefonní číslo i email slouží pro kontakt v případě nějaké změny i kvůli dalším možným kontaktům pro vnitřní účely farnosti. Informace, které zde poskytujete, poskytujete dobrovolně. Nejsou předávány třetím osobám a v případě potřeby je možné je přes email odhlášením trvale vymazat. 

Odhlášení z účasti na intenci nelze z provozních důvodů uskutečnit 60 minut před začátkem mše sv., a to až do jejího začátku.

Duchovní správce farnosti si vyhrazuje právo na rušení rezervací. V případě velkého zájmu o rezervace mají přednost místní farníci, zejména farníci s ohlášenou intencí.

Pokud ve výběru mší svatých nevidíte některou ohlášenou mši, znamená to, že je již plně obsazená rezervacemi.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledanou.