Základní informace k rezervačnímu systému

Chvála Kristu,

vítám vás v rezervačním systému účasti na mších svatých.

    Cílem tohoto systému je, aby se během jednoho týdne mohli na mších svatých vystřídat všichni, kdo mají zájem a v neděli jste mohli přijít v co největším možném počtu.
    Možná se ptáte, proč se do údajů musí zadávat rok narození: Důvodem je rozlišení, že se nejedná o stejnou osobu, protože se stává, že jsou různé osoby, které mají stejné jméno a příjmení. 
     Email pro registraci je potřeba kvůli následné možnosti odhlášení: Po zadání údajů se odešle automaticky email registrující osobě, kam dojdou i detaily společně s odkazem pro zrušení registrace. Zároveň na tento email dojde i odkaz na schůzku, takže pokud využíváte emailového klienta Outlook, automaticky se mše sv. zařadí do kalendáře.

     Kostel se bude otevírat ve všední dny 12 minut před začátkem mše sv., o nedělích o trochu dříve. Před vchodem bude stát pověřená osoba se seznamem, která bude kontrolovat a pouštět nahlášené osoby, které mají zajištěnou místenku. Pouze tehdy, když se někdo 5 minut před začátkem mše nedostaví, budou vpuštěny osoby další, které rezervaci nemají, a to až do maximálního povoleného počtu osob. Kapacita označených míst při dodržení 2m distance je v našem kostele asi 56: tedy 7 u svatostánku - vychod zezadu kostela, 49 v kostele a asi 11 na kůru (rodiny či manželé tvoříci akupinky bez 2m distance mohou sedět v jedné lavici a mohou tak navýšit účastníky až do počtu 100 osob. Přihlaste se proto všichni, kdo máte zájem. Nenehlášení zájemci při dovršení 100 osob přítomných v kostele budou muset odejít domů.

     Pokud víte o někom, kdo by měl o mši sv. zájem, ale nemá internet, domluvte se s ním a rezervujte mši za něj. Pokud to z nějakého důvodu není možné, předejte mu prosím vzkaz, ať se telefonicky obrátí na duchovního správce, který rezervaci rád vytvoří.

Telefonní číslo i email slouží pro kontakt v případě nějaké změny i kvůli dalším možným kontaktům pro vnitřní účely farnosti. Informace, které zde poskytujete, poskytujete dobrovolně. Nejsou předávány třetím osobám a v případě potřeby je možné je přes email odhlášením trvale vymazat. 

Odhlášení z účasti na intenci nelze z provozních důvodů uskutečnit 40 minut před začátkem mše sv., a to až do jejího začátku.

Duchovní správce farnosti si vyhrazuje právo na rušení rezervací. 

Děkuji za pochopení a trpělivost, těším se na shledanou